Aktuálne šteniatka

Darujte 2 % z dane

Nájdete nás aj na FACEBOOK


(Kvôli novým podmienkam v spracovaní osobných údajov GDPR bola pre prihlasovanie na klubové akcie vytvorená nová stránka a to www.clubdogshow.sk. Prosíme Vás teda o novú registráciu na tejto stránke, nové uloženie či už Vašich údajov, ale aj údajov Vašich psov. Ďakujeme) 


3xCACIB Nitra 25.-27.1.2019

Info o výstave: https://nitradog.sk/2019_01_25-27/

Rozhodcovia: https://nitradog.sk/2019_01_25-27/judges_01_2019.pdf

Online prihlasovanie: https://dogshow.sk/

Slovenská elitná výstava šteniat 23. 02. 2019 

Info o výstave: https://www.skjshows.sk/elitna-vystava-steniat/

Rozhodcovia: https://nitradog.sk/2019_01_25-27/judges_01_2019.pdf

Online prihlasovanie: https://dogshow.sk/

VICTORY SHOW 23.02.2019

ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV

Info o výstave: https://www.skjshows.sk/victory-show/

Rozhodcovia:  

Online prihlasovanie: https://www.onlinedogshows.sk/

NÁRODNÁ VÝSTAVA VŠETKÝCH PLEMIEN PSOV 24.02.2019

Info o výstave: https://www.skjshows.sk/nv/

Rozhodcovia:  https://www.skjshows.sk/nv/nv-rozhodcovia/

Online prihlasovanie: https://www.onlinedogshows.sk/

Únia kynologických klubov v spolupráci so Zväzom športovej kynológie SR organizuje školenie pre vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborný personál.
Do zoznamu odborného personálu budú zapísaní vedúci kruhov a zapisovatelia po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí písomného testu. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je výborná znalosť Medzinárodného výstavného poriadku, Výstavného poriadku SKJ, znalosť odbornej kynologickej terminológie a prax na výstavách. Seminár je určený pre ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko výstav a ovládajú výstavné poriadky a poriadky pre udeľovanie šampionátov.
Seminár sa uskutoční v dňoch 09.-10.03.2019 v Malom Lapáši / Ranč Nový dvor.

Lektori/skúšajúci: Viera Stloukalová, Tibor Havelka
Ubytovanie si záujemcovia môžu objednať na zpolytanusk@zpolytanusk.sk, tel.: 0903 205 219.
Počas seminára bude účastníkom poskytnutý obed obidva dni.
Začiatok v sobotu o 10.00 hod. Predpokladaný koniec obidva dni o 16.00 hod.
Seminár bude možné ukončiť písomným testom, v nedeľu cca o 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Viera Stloukalová, e-mail: personal@dogshow.sk
Uzávierka prihlášok: 28.02.2019

European Dog Show 

Info o výstave: https://eurodog2019.oekv.at/

Rozhodci: https://eurodog2019.oekv.at/judges.html?L=1

Online prihlasovanie: https://www.hundeausstellungen.at/