Bonitácie podľa Eu.D.D.C.

Na Bonitáciu podľa Eu.D.D.C. treba predložiť posúdenie DBK a DNA (genotyp mikrosatelitov psov)

DBK - dysplazia bedrových kĺbov

Dňa 24. 2. 2017 na výborovej schôdzi bol na posudzovanie RTG kĺbov odsúhlasený pán MVDr. Ivan Pašek https://www.zkp.sk/

Do 3. 4. 2017 boli akceptované posudky RTG kĺbov od MVDr. Ladislava Smatanu. 

Cenník

RTG DBK+DLK+SEDÁCIA+PREBUDENIE+POSÚDENIE: 90€

RTG DBK+DLK+SEDÁCIA-BEZ PREBUDENIA+POSÚDENIE: 70€

IBA POSÚDENIE DBK A DLK: 20€ + poštovné (v prípade, že budú snímky vyhotovené inde) 

DNA profil

Odber vzoriek krvi pre DNA test vykoná Váš veterinár do vyžiadaných skúmaviek a spolu s vyplneným tlačivom zašle/te na adresu uvedenú v tlačive:

https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/lg/pes.pdf

Bližšie info: 

https://www.pssr.sk/index.php/sk/odber-vzoriek-pre-dna-test/

Pre medzinárodne uznávaný DNA profil žiadanka od LABOKLIN s.r.o.

https://sk.laboklin.info/wp-content/uploads/ua_genetik_hd_sk_th.pdf

Bližšie info:

https://sk.laboklin.info/ziadanky-na-vysetrenia/