Bonitácie

Presné podmienky pre uchovnenie nájdete v Chovateľskom a bonitačnom poporiadku konkrétne článok V. bod 5.4 TU. Prosím, preštudujte si ich.

TIPY: 

Skontrolujte či je pes naozaj preregistrovany do Slovenskej plemennej knihe psov t.j. má číslo zápisu v PP začínajúce písmenami SPKP.

Skontrolujte tesne pred bonitáciou funkčnosť čipu.

Po zbonitovaní nezabudnite poslať žiadosť spolu s PP na plemennú knihu na adresu uvedenú v tlačive/žiadosti.