Kontakt

Klub priateľov nemeckých dôg

Fialková 2, 949 01 Nitra

IČO: 50437780 

DIČ: 2120350683

Bankové spojenie VÚB Nitra

IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651

SWIFT SUBASKBX

Predseda

nemeckedogy@gmail.com

Tajomník

Čerešňáková Katarína

0907 791 280

Bojná 692, 956 01 Bojná

nemeckadogatajomnik@gmail.com

Poradca chovu

Molnárová Ivana

0905 754 991

Výhon 32, 900 25 Chorvátsky Grob

molnarovai@zoznam.sk