Modré chovné feny

C.I.B ADELAILA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES GCh.H, SK, CZ, Ch.H, HR, CZ, SK, A, CH.ČMKU, JCh. HR, SK, A, H

HD A/A DE 0/0 DNA test DCM- free CARDIO-ok

nar: 02.10.2013

matka: ADYSS DAJHAR-DOG

otec: RASTI CEVELOB

majiteľ: Katarína Čerešňaková

email: arckatka@gmail.com tel: +421905 686 611

ADYSS DAJHAR-DOG

HD A/A ED 0/0 DNA test DCM-free CARDIO-ok

nar: 28.06.2011

matka: KARIN DAJHAR-DOG

otec: BERLUSCONI SILVIO VON MRAQUE

majiteľ: Katarína Čerešňaková

email: arckatka@gmail.com tel: +421905 686 611

AGGA BLUE DOGUE Z PROSEČSKÉHO DVORA

nar: 25.03.2014

matka: AKIMA DS PELIKÁN

otec: DARIUS BRUNO HROMADOG BRUNESIS

majiteľ: Petronela Talpašová

email: petronela282@azet.sk tel: +421908484543

AMANDA CRYSTAL BEAUTY FROM SLOVAKIA JCHSK

nar: 28.12.2014

matka: ENFANT TERRIBLE VON MRAQUE

otec: URQUEL CEVELOB

majiteľka: Ivana Molnárová/Jana Trepáčová

email: molnarovai@zoznam.sk tel: +421905 754 991

AZIRA Crystal blue diamond Ch.SK, CZ, JCh.MNE, HR, SK, H, PCh.SK 

nar.: 12. 05. 2017 

matka: ANIFE Cliodog

otec: ARLES Beautiful Blue Ballerines

majiteľ: Katarína Takácsová

tel: +421 904 609 117 

email: nellas2@azet.sk 

FATIMA Dolansky dvur

nar: 10.4.2013

matka: YVETTA Dolansky dvur

otec: CHORCHE LORENZO Dogen-Sport

majitel: Lubomir Baláž

mail: spodskalice@gmail.com

tel: +421 911 761 123

HEDWIGE von Mraque

nar: 10.08.2014

matka: ELVIRE von Mraque

otec: MIRAGE Armada

majiteľ: Tatiana Petrášová , Turčianske Teplice

tel: +4210908 558 277

AFRA DADLESDOG

nar. 20.02.2014

matka: W-Xita od reky Ondrejnice

otec: En Rigo von Mraque

majiteľka: Dagmar Švorcová

email: kucerova.dada@gmail.com tel: +421 904 607 053


AVELINE Beautiful Blue Ballerines Ch.SK,GCh.SK

HD B/B DNA test DCM- free CARDIO-ok

nar: 02.10.2013

matka: ADYSS DAJHAR-DOG

otec: RASTI CEVELOB

majiteľ: Marek Sekaj

email: m.sekaj@centrum.sk tel: +421911843044

C.I.B. GERALDINE GRACE BLUE HRADECKA HVĚZDA PCh. SK, JCh.HU, Ch.SK, HR, HU, RO, PL, GCh.RO, HR, HU,

HD A/A DNA test DCM- free CARDIO-ok

Nar. 4.12.2014 SPKP 1204

matka:Clementína z Bašteckého dvora

otec: Yperid Dolanský dvur

majitelia: Lenka Baranová a Ján Baran

tel. +421903650486

email: baranova.lenka111@gmail.com

www.elizabethsmeadows.sk


NEA APOLLO DOG C.I.B, GCh.SK Ch.SK,RO

nar: 27.01.2013

matka: J-CAIRO APOLLO DOG

otec: CERBERUS DE LA BENJAMINE

majiteľ: Jana a Róbert Petrovičovci

mail: genusofblue@gmail.com tel: +421 918 987 633

ANIFE CLIODOG Ch.SK,GCh.SK

HD -A-, DNA-ano, Cardio- ok

nar. 17.05.2014

matka: LA-TRINITY APOLLO DOG

otec: J-VANDAL APOLLO DOG

majiteľ: Katarína Takacsová

email: nellas2@azet.sk tel: +421904 609 117 

DIXY LUDWIGA von Ludwiga Blau

nar: 22.6.2015

matka: ZYNGA von Gigantic Blau

otec: DORIAN Hromadog Brunesis

majiteľ: Ľudovit Bohunický

email: ludvik.3@email.cz