OZNAMY

13.9.2018

Milí členovia, na klubovej schôdzi, deň pred Špeciálnou výstavou, sa môžte tešiť na takýto pekný uterák pre každého člena :) 

10.9.2018

UZÁVIERKA NA ŠPECIÁLNU VÝSTAVU PREDĹŽENÁ DO 13.9.!!! 

10.8.2018

Milí členovia, pripravili sme pre Vás bodovaciu súťaž za rok 2017. Do bodovacej súťaže sa môžu prihlásiť majitelia, ktorí boli členmi klubu v roku 2017 a 2018, ich pes / fena sa zúčastnili výstavy usporiadanej klubom v roku 2017, boli na viac ako 3 výstavách v roku 2017. Do bodovacej súťaže sa započítavajú body z akejkoľvek krajiny. Ceny sa budú odovzdávať na klubovej schôdzi 5.10.2018, na ktorej je majiteľ sa povinný zúčastniť ak si chce prevziať cenu . Viac info TU.

26.7.2018

Bolo spustené prihlasovanie na Špeciálnu výstavu ND v Bojnej. Viac info TU.

26.7.2018

Kvôli novým podmienkam v spracovaní osobných údajov GDPR bola pre prihlasovanie na klubové akcie vytvorená nová stránka a to www.clubdogshow.sk. Prosíme Vás teda o novú registráciu na tejto stránke, nové uloženie či už Vašich údajov, ale aj údajov Vašich psov.                                                                     Ďakujeme 

Dôležitý oznam
Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ.
Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.
K žiadostiam o šampionát však naďalej zostáva povinnosť dokladovať originály CAC kartičiek (spolu s originálom posudkového listu) z výstav, ktoré sa konali do 31.12.2017.

26.3.2018

Milí členovia,
tí, ktorí splnili podmienky pre udelenie titulu C.I.B. za rok 2017 a majú diplom z roku 2017, pošlite tento diplom oskenovaný na náš email (nemeckedogy@gmail.com) a na členskej schôdzi dostanete pohár. 😊🏆👏
Pošlite aj foto psa a zaradíme ho do fotoalbumu C.I.B.

13.2.2018

Prihlasovanie na KLUBOVÚ VÝSTAVU 5.5.2018 v Bojnej je spustené. Viac info TU. (Start online registration to Club Show 5.5.2018. More info HERE.)

22.1.2018 

15. januára 2018 Notárska komora SR zverejnila prijímateľov 2 % z dane. V tomto zozname sa nachádza aj naše občianské združenie, ktoré splnilo podmienky uchádzačov o 2 % z dane fyzických a právnických osôb. Výbor KPND týmto prosí členov klubu o prispetie 2 % z dane do KPND a ďakuje za podporu. Viac info TU

Výbor KPND

8.1.2018 

Milí členovia, dávame do pozornosti, že členský poplatok na rok 2018 je potrebné uhradiť do 31.1.2018. Viac info TU.

 Ďakujeme

POZOR! Milí chovatelia, dávame do povedomia, aby ste sa poradcovi chovu ozvali do štvrtého týždňa veku Vašich šteniatok (čím skôr, tým lepšie) a dohodli si tak s ním termín kontroly vrhu.   

Pri hlásení vrhu vyplňte tlačivo, ktoré sa nachádza v Tlačivách TU a zašlite na email poradcu chovu.

Ďakujeme


Miesto klubovej výstavy je známe: Bojná Ranč pod Babicou!

Popri klubovej výstave sa bude konať aj BONITÁCIA!


Členská schôdza

Milí členovia,
Pozývame Vás na členskú schôdzu Klubu priateľov nemeckých dôg, ktorá sa bude konať dňa 28.10.2017 v Nitre -Žalár pub Karpatská 7 o 10:00.
Program:
1.Otvorenie
2.Voľba zapisovateľa a overovateľa
3.Schválenie programu schôdze
4.Kontrola uznesenia zo schôdze konanej dňa 27.11.2016
5.Správa predsedu klubu KPND
6.Správa tajomníčky-pokladníčky KPND
7.Správa poradcu chovu KPND - Informácia z Valného zhromaždenia
8.Správa kontrolóra KPND
9.Úprava chovateľského a bonitačného poriadku
10.Návrh plánu činnosti - priestory na výstavy a bonitácie
11.Návrh rozpočtu na rok 2018                                                                                                                                                              12.Obed                                                                                                                                                                                                    13.Úprava zmluvy pre nečlenov                                                                                                                                                            14.Schválenie členských a iných príspevkov na rok 2018                                                                                                                  15.Zmena členskej prihlášky                                                                                                                                                                  16.Zmena zmluvy pre nečlena                                                                                                                                                                17.Web stránka                                                                                                                                                                        18.Navrhnúť člena na zastupovanie Eu.D.D.C. vo Švajčiarsku                                                                                                          19.Diskusia                                                                                                                                                                                            20.Uznesenie                                                                                                                                                                                            21.Záver

Výbor KPND


Dňa 24.2.2017 na výborovej schôdzi bol na posudzovanie RTG kĺbov odsúhlasený pán MVDr. Ivan Pašek.
https://www.zkp.sk/
Ďalšie info TU

Milí členovia KPND, posielajte na mail nemeckedogy@gmail.com Vaše chovné psy/suky, veteránov, junioršampiónov šampiónov, grandšampiónov, chovateľské stanice, plánované vrhy, narodené šteniatka, ale aj Vaše úspechy z výstav,
 foto a informácie, ktoré chcete zverejniť na web stránke a FB stránke.