Poplatky

Zápisné

pri vstupe do klubu

5€

Ročný členský príspevok

20€

Bonitácia 

nečlen klubu

člen klubu (zľava -50%)


40€

20€

Mimoriadna bonitácia

pre člena

(mimoriadna bonitácia pre nečlena nie je možná)

50€+ náklady na bonitačnú komisiu

Krycie povolenie 

(platba na účet vopred)

nečlen klubu

člen klubu18€
9€

Kontrola vrhu

(platba na účet vopred)

člen klubu

nečlen klubu50€
50€+náhrada cestovného podľa platných cestnových náhrad

Bankové spojenie VÚB Nitra
IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651
SWIFT SUBASKBX