Veteráni

Za rok 2018 bol za najstaršieho veterána ocenený:
NERO od Bibiky
nar.: 30.11.2007
chovateľ: Jozef Rybanský
majitelia: Marek Kubina, Viera Kubinová