Výsledky bonitácií

11.1.2019 Pezinok

Dňa 11.1.2019 sa v Pezinku konala bonitácia. Ako posudzovateľ a predseda bonitačnej komisie bol, na základe žiadosti klubu, delegovaný SKJ p. Milan Bíroš. Na bonitácii sa zúčastnili i členovia výboru klubu p. Katarína Čerešňáková, p. Tomáš Ďuriš, ako zapisovateľka na bonitácii bola p. Jana Trepáčová. Bonitácie sa zúčastnilo 9 jedincov:

Prince of a Great Stars Team - 297 b.

Urando Big Lord - 305 b.

Azira Crystal Blue Diamond - 293 b.

Arless Crystal Blue Diamond - 292 b.

Utopia Big Lord - 302 b.

Tamir Big Lord - 305 b.

Corleone Beautiful Blue Ballerines - 292 b.

Calexis Beautiful Blue Ballerines - 292 b.

Unique Big Lord . 308 b.

Zhodnotenie kvality bonitovaných jedincov:

  • všetci vyhoveli kladeným bonitačným požiadavkám,
  • väčšina jedincov bola, z hľadiska exteriéeru, vyššej kvality ako je bežný priemer, 
  • najčastejšie chyby sa týkali charakteru povahy - nižšie sebavedomie,
  • potešujúce je, že sa kohútikové výšky dvíhajú a zlepšila sa kompaktnosť tela a modelácia hlavy.

Milan Bíroš


6.10.2018 Bojná

Dňa 6.10.2018 sa uskutočnila bonitácia popri Špeciálnej výstave v Bojnej. Bolo zbonitovaných 11 jedincov . Bonitáciu vykonal p. M. Bíroš. Prosíme majiteľov, ktorí chcú mať zverejnené fotky svojich jedincov na stránke klubu, aby nám zaslali ich fotky na emailovu adresu spolu s informáciami, ktoré tam chcú mať uvedené. 

Bastien Slovakian Great Heart - 251 b.

Sahara Big Lord - 306 b.

Cent Mirmarel Majestic - 306 b.

Barunka La Regina Bianca - 303 b.

Honey from Tamarin Blue - 263 b.

Bella La Regina Bianca - 281 b.

Adel Avemar World in the Blue - 298 b.

Walt Disney Apollo Dog - 289 b.

Afya Avemar World in the Blue - 302 b.

Aireen von Frizante - 294 b.

Bixi Genus of Blue - 279 b.

5.5.2018 Bojná

Dňa 5.5.2018 sa uskutočnila bonitácia popri Klubovej výstave v Bojnej. Z účastnilo 14 jedincov. Bonitáciu vykonal p. Marián Priehoda. Prosíme majiteľov, ktorí chcú mať zverejnené fotky svojich jedincov na stránke klubu, aby nám zaslali ich fotky na emailovu adresu spolu s informáciami, ktoré tam chcú mať uvedené.

Jasmina Sanctus Rochus - 287 b.

Hana-F della Baia Azzurra - 278 b.

Calibra Mirmarel Majestic - 302 b.

Ingvar Czar Olbrzima - 297 b.

Tesla  Claudia Bohemica - 286 b.

Andragora Hebargo - 299 b. EuDDC

Arabica Hebargo - 276 b. EuDDC

Cotta Pretorian Dog - 305 b. EuDDC

Becky z Opatovských kopcu - 290 b.

Bono Vox Ora Dynasty - 289 b.

Atticus von Frizantte - 267 b.

Dorotka Elegance Dog - 303 b.

Lutecello D'Iskandar -  280 b.

Deborah Elegance Dog - 292 b.

  

16.9.2017 Nitra

Dňa 16.9.2017 sa uskutočnila posledná bonitácia v roku 2017. Bonitovalo sa po výstave CACIB Nitra a opäť sa zúčastnilo 8 jedincov (ako pri minulej bonitácií). Bonitáciu vykonal p. Marián Priehoda. Prosíme majiteľov, ktorí chcú mať zverejnené fotky svojich jedincov na stránke klubu, aby nám zaslali ich fotky na emailovu adresu spolu s informáciami, ktoré tam chcú mať uvedené. 

Bently Beautiful Blue Ballerines - 294 bodov

Angie la Regina Bianca - 299 bodov

Bonno Beautiful Blue Ballerines - 280 bodov

Aura Colloredo Tilia - 271 bodov

Aramis Beauty From Slovakia - 256 bodov

Bahama Slovakian Great Heart - 298 bodov

Bahrain Slovakian Great Heart - 283 bodov

Bria Mirmarel Majestic - 295 bodov

3. 6. 2017 Nitra

Dňa 3.6.2017 sa uskutočnia bonitácia po výstave CACIB Nitra, ktorej sa zúčastnilo 8 jedincov z toho 5 súk a 3 psy. Bonitáciu vykonal pán Marián Priehoda. Všetci zúčastnený psy sa stali chovnými. Prosíme majiteľov, ktorí chcú mať zverejnené fotky svojich jedincov na stránke klubu, aby nám zaslali ich fotky na emailovu adresu spolu s informáciami, ktoré tam chcú mať uvedené.

Dixy Ludwiga von Ludwiga Blau - 283 bodov
Butterfly Slovakian Great Heart - 279 bodov
Luxor Friday - 293 bodov
Iris z Tuliho dvora - 308 bodov
Raffo z Jozefovských bud - 292 bodov
Amire Genus of Blue - 277 bodov
Rosalie Big Lord - 272 bodov
Aliss Genus of Blue - 284 bodov EuDDC


18. 2. 2017 Pezinok

Dňa 18.2.2017 sa uskutočnila bonitácia v kynologickej hale v Pezinku a zúčastnilo sa jej 15 jedincov z toho 13 súk a 2 psy. Bonitáciu vykonal pán Milan Bíroš. Všetci prihlásený jedinci majú splnenú chovnú spôsobilosť. Prosíme majiteľov, ktorí chcú mať zverejnené fotky svojich jedincov na stránke klubu, aby nám zaslali ich fotky na emailovu adresu spolu s informáciami, ktoré tam chcú mať uvedené.

Beisy Beautiful Blue Ballerines- 306 bodov
Basthijen Beautiful Blue Ballerines- 300 bodov
Rebeca Big Lord- 298 bodov
Athena Gray Stone Castle- 296 bodov
Amon Mirmael Majestic- 292 bodov
Channel Dolansky Dvur- 287 bodov
Ivančica Sanctus Rochus- 281 bodov
Geraldine Grace Blue Hradecká Hvezda-280 bodov
Abby Gray Stone Castle- 280 bodov
Athene Boreé von Monarchia Dane- 278 bodov
Calla Z Kostolanského dvora- 274 bodov
Salomé z Josefovských Bud- 276 bodov
Saria z Josefovských Bud - 269 bodov
Baya Mirmael Majestic- 268 bodov
Anka the Giant Genius- 268 bodov