Kontakt

Klub priateľov nemeckých dôg

Fialková 2, 949 01 Nitra 

IČO: 50437780 
DIČ: 2120350683

Bankové spojenie VÚB Nitra
IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651
SWIFT SUBASKBX

Výbor klubu

Tajomník 

Čerešňáková Katarína

0907 791 280

Bojná 692, 956 01 Bojná 

nemeckadogatajomnik@gmail.com

Výbor klubu

Poradca chovu

Molnárová Ivana

0905 754 991

Výhon 32, 900 25 Chorvátsky Grob 

molnarovai@zoznam.sk

Poplatky

  Zápisné pri vstupe do klubu 5 € na rok 2017

- Ročný členský príspevok 20€ na rok 2017

- Bonitácia nečlen klubu 40 € člen klubu: -50 % zľava 20 €

- Mimoriadna bonitácia pre člena : 50€ + spojene náklady na bonitačnú komisiu

   mimoriadna bonitácia pre nečlena nie je možná

-  krycieho povolenia / platba na účet klubu vopred/

    nečlenovia 18 € členovia zľava 9€

- Kontrola vrhu členom klubu 50 € /platba na účet vopred/

 Kontrola vrhu nečlenom 50 €+ náhrada cestovného podľa platných cestovných náhrad 50 € /platba na účet vopred/