Klubová výstava/Club Show 5.5.2018

Popri klubovej výstave sa uskutoční aj bonitácia!

Miesto/place: Ranč pod Babicou (Bojná)

Ubytovanie/accommodation: https://www.rancpodbabicou.sk/ubytovanie/

PROPOZÍCIE / PROPOSITION: 

ONLINE PRIHLASOVANIE / ONLINE ENTRY: